Bűnbánat

“Tied uram az igazság, mienk pedig orczánk pirulása,…miénk, oh uram, pirulása, a mi királyainké, fejedelmeinké és atyáinké, kik vétkeztünk ellened…”

Dán. 9,8-9.

” Mivel semmit sem tettünk, és semmit sem mondtunk, a mi kezeinkhez is zsidók vére tapad… Gyakran hallottuk, hogy ha Jézus a huszadik század első felében születik, akkor Neki is sárga csillagot kell viselnie, és őt is a gázkamrába küldték volna. Hogy lehet, hogy nem vettük észre, hogy népében maga Jézus szenved újra?”

Németország, a darmstadt-i evangéliumi keresztény Mária nővérek közössége

 

Elvetette-é Isten az ő népét?

“Elvetette-é Isten az ő népét? Semmiképpen sem!”
(Pál Apostol, Rómaiakhoz írt levél 11,1)

“A megbékéléshez hozzátartozik a múlt áttekintése és feldolgozása. Az anti-judaizmust és antiszemitizmust nem lehet egyszerűen egy pragmatikus filoszemitizmussal legyőzni, hanem a keresztény egyház egész teológiai tradícióját türelmesen és átfogóan kell megrostálnunk.”
(Haacker Klaus:
A Holokauszt mint teológiatörténeti dátum,
in.: Egyház és Világ 1991/8.sz.)Az “Elvetette-e Isten az ő népét?” címmel 2002 áprilisában tartott est előadásainak szövege:

Endreffy Zoltán
Görgey Géza
Raj Tamás
Szeverényi János
Szécsi József