Pesti Napló 1938. május 5. – magyar közéleti személyek deklarációja

bkA magyar irodalom, tudomány és művészet művelőinek egy csoportja az állampolgári jogegyenlőség elvének védelmében a következő deklarációval fordul a magyar társadalomhoz és a törvényhozás tagjaihoz

Mi, magyar írók, művészek és a tudomány munkásai, különféle világnézetek és pártállások szószólói, különféle társadalmi rétegek szülöttei és tagjai, akik a legkülönbözőbb hivatásokban és munkakörökben dolgozunk, akik valamennyien az évezredes magyar művelődés megtartásának és gyarapításának rendeltetését vettük örökbe, mi, akik valamennyien keresztény családok leszármazottai vagyunk, az emberi becsületérzés és igaz kereszténység, a józanság és hazafiasság magától értetődő egységével és szilárdságával emeljük föl szavunkat az állampolgári jogegyenlőség elvéért, melyet az úgynevezett ‘társadalmi egyensúly hatályosabb biztosításáról szóló törvényjavaslat’ megvalósulása esetén törölne a magyar alkotmányból. Tovább olvasom →

A tükör választ ad…

imagesA bölcs rabbit megkérdezi a tanítványa:
– Rabelében, miért van az, hogy ha valaki a szegényhez fordul, az segít, ha tud, de ha a gazdaghoz fordul a bajával, az meg sem látja.
Azt mondja a bölcs:
– Lépj az ablakhoz, nézz ki. Mit látsz?
– Utcát, jövőmenő emberekkel, állatokkal, járművekkel. Tovább olvasom →

Valóságos csodarabbi a miénk!

khon és grün– Valóságos csodarabbi a miénk! – mondja Kohn.

– Ugyan, hiszen nem tud prédikálni – ellenkezik Grün -, nem tanulmányozza a Talmudot, nem tartja be a törvényeket . . .

– Hát nem valóságos csoda, hogy mégis rabbi lett belőle?!

forrás: www.zssido.hu

Megemlékezés a budapesti gettó felszabadításának 69. évfordulójáról

gett__felszabadul__s_69A Budapesti Zsidó Hitközség, a budapesti gettó felszabadításának 69. évfordulója alkalmából megemlékezést tart 2014. január 17-én (péntek) 10:00 órakor a Dohány utcai zsinagógában.

Beszédet mond: Deutsch László főrabbi;

Énekel: Szilágyi Gábor kántor

A kegyeletes megemlékezésre tisztelettel meghívjuk. Megjelenésére feltétlenül számítunk. Kérjük, kedves férfi vendégeinket, hogy fejfedőt szíveskedjenek magukkal hozni.

forrás:www.mazsihisz.hu

Jeruzsálemben egy öregúr minden áldott nap kimegy a Falhoz, immár hatvan éve.

Jeruzsálemben egy öregúr minden áldott nap kimegy a Falhoz, immár hatvan éve. öreg a falnál
Erről tudomást szerez a CNN riporternője.
Érdekelte a dolog, elment a Falhoz, majd azonosította a bácsit mialatt az imádkozott. 45 perc múltán az öreg megfordult, és elindult.

A riporter odament hozzá, hogy interjút készítsen vele:
 -Bocsánat uram. Rebeka Smith vagyok a CNN-től. Hogy hívják Önt ? Tovább olvasom →