Hozsánna a Júda Oroszlánjának ! V. rész

Dr. Tatai István református lelkipásztor beszámolójának részletei a ’Minden Nemzet Összehívása Jeruzsálemben’ konferenciáról(2008. szeptember 30. – október 10.)

Katasztrófák és az evangélium

Indonéziából ékezett testvéreink meggyõzõ erõvel szóltak arról, hogy a cunami-t Isten egyértelmûen a javukra fordította. Templomaik összedõltek, de az Úr megértette velük, hogy nem bújhatnak el többé épületeikbe, hanem istentiszteleteiket az utcákon és tereken kell, hogy tartsák. Így a cunamit követõen, Dr. Niko lelkipásztor koordinálásával, hatalmas szabadtéri gyógyító istentiszteleteket tartanak mindenfelé. Tudatosan inkább a szegényeket, a legnyomorultabbakat és a betegeket hívják meg az összejövetelekre. 2006 augusztus 6 óta 96 helyen tartottak ilyen összejövetelt. Az általuk bemutatott filmen látható istentiszteletek megdöbbentettek bennünket: vakok visszanyerik látásukat, béna gyermekek állnak fel és süketek kapják meg hallásukat. Indonéz testvérek szerint, a cunami utáni idõszakban, az Úr jókedvének esztendeje érkezett el az országba. Számos moszlim-vezetõ is eljön megfigyelõként, s úgy tûnik, hogy több mohamedán gyógyul meg, mint keresztyén! Micsoda katasztrófa-értelmezés ez! Igen, a rosszat is jóra fordító Isten jön felénk ezekben, a katasztrófákban!Hasonlóan gondolkodnak a Mianmar-i keresztyének is. A nyár hatalmas erejû földrengése nem csak a házakat, de az ország zártáságát is megingatta. Végre segítő keresztyének, elsőként református magyarok jöhettek az országba, s ez nagy üzenet volt a kormányzatnak is: Jézus szeretete nem személyválogató, hanem lehajló és megmentő isteni szeretet.

Tovább olvasom →

Hozsánna a Júda Oroszlánjának ! IV. rész

Dr. Tatai István református lelkipásztor beszámolójának részletei a ’Minden Nemzet Összehívása Jeruzsálemben’ konferenciáról(2008. szeptember 30. – október 10.)

Kelet és Dél ébredése

Már az elsõ plenáris együttléten kiderült, hogy a keresztyénség egy világméretû súlyponti és létszámbeli eltolódást él át Európából kiindulva, Távol-Kelet és a déli félteke irányába. A 160 fõs európai képviselõ csapat létszáma igen szerénynek tûnt a 400 fõs kínai csoport mellett. De igen sokan eljöttek Dél-Koreából, Indonéziából, Tajvanból, Indiából, Afrikából és Dél-Amerikából is. Ez a nagy eltolódás nemcsak a fehér bõrszín ritkulásában volt feltûnõ. Új dinamika, a Lélekben való frissesség, és az Isten-dicsõítés új elemei jelentek meg a konferencián. A kínaiak elhozták hatalmas, már az Olimpiai játékokon megismert dobjaikat, az afrikaiak nemzeti viseletüket, valamint felszabadult és a szellemi világra érzékeny táncos lelkületüket is. A tanítók és dicsõítõk többsége is immár színes bõrû volt. Mégsem néztek le bennünket az „öreg Európát”. Az Ézs 60, 4 verssel bátorítottak bennünket: „fiaid messzirõl jönnek”, s örömre derítik az alvó kontinenst. Ez azt jelenti, hogy a harmadik világ erõteljes missziós vágya Európa újra-evangelizálása.
Szeretnék visszahozni oda és azokhoz az evangéliumot, ahonnan az első misszionáriusok, életüket nem kímélve egykor kiindultak. Erről az áldozatról nem feledkeztek el a most ébredő és lángoló szívű testvéreink, még akkor sem, ha az akkori evangelizálás gyakran a gyarmatosítás minden átkával is összefonódott.

Hozsánna a Júda Oroszlánjának ! III. rész

Dr. Tatai István református lelkipásztor beszámolójának részletei a ’Minden Nemzet Összehívása Jeruzsálemben’ konferenciáról(2008. szeptember 30. – október 10.)

Csodák Jeruzsálem utcáin

Jeruzsálem különös város. Szent és szentségtelen. Békés és nyugtalan. Hatalmas ígéretei vannak Istentõl, de épp csak most kezdõdik hajnala. Húsz messiási gyülekezetben kb. 15 ezer zsidó, arab, és pogány hátterû hívõ imádja Istent. Ezek az új gyülekezetek rendkívül sokfélék és még nem tudtak egységre jutni. Módom nyílt a színesbõrû etióp messiási közösség meglátogatására. A lelkipásztor fiát Smuel-nak hívják, aki sokak szerint egy különleges jelenség. Egy éve a jeruzsálemi városi buszon elkezdett istendicsõítõ dalokat énekelni. Majd amikor felfigyeltek rá, így szólt: Barátaim, itt van az Úr! Ki beteg közöttetek? Egy idõs asszony jelentkezett a busz utolsó ülésérõl, hogy a lába beteg. Smuel odament hozzá, letérdelt, és elkezdett imádkozni érte. Az asszony egyszer csak felkiált: Valami történik a lábammal, meggyógyultam! Testvérünkben, mintha csak Péter és János apostolt látnánk, ezt mondta mindenki füle hallatára: Mindez nem a saját erõmbõl történt, hanem a Názáreti Jézus nevében!Izraelben sokan várják a Messiást. A hasszid zsidók mindent elõkészítenek a templom esetleges újjáépítésére.A Harmadik Templom Intézet igyekszik minden pénzügyi forrást és istentiszteleti eszközt összegyűjteni a nagy álom érdekében. Folyik a szolgáló papok kiképzése is (www.templeinstitut.org). Számos zsidó ténynek kezeli azon rabbik szavait, akik a templom tér alatt megtalálni vélték az elrejtett szövetség ládáját. Biztosat azonban senki sem tud, de abban hihetünk, hogy a zsidó nép számára Jézus eszkatológiai megtalálása (Rom. 11,26.), nagyobb öröm lesz, mint a szövetség ládájának előkerülése.

A konferencia bölcs elhatározása volt az is, hogy délben különböző csoportok, így a lelkipásztorok, a politikusok, és a fiatalok meglátogatták Izrael állam törvényhozó testületét, a Knesszetet, hogy szóljanak az Újszövetség Izraelre vonatkozó reménységéről, és köszöntsék a zsidó államot 60 éves fennállásának alkalmával.

Hozsánna a Júda Oroszlánjának ! II. rész

Dr. Tatai István református lelkipásztor beszámolójának részletei a ’Minden Nemzet Összehívása Jeruzsálemben’ konferenciáról(2008. szeptember 30. – október 10.)

Előkerülnek az elveszett izraeli törzsek?

Kirgizisztánból többek között Anaimida Ibrahimakun misszionáriussal ismerkedhettem meg. Története és kutatása egészen elképesztőnek tűnik első hallásra. Meggyőződése, hogy a kirgiz nép az elveszett Manassé törzs lenne, amelyet Isten még hazavezethet Izraelbe. Amikor állítása bizonyítékai után érdeklődtem, a következőket mondta el: Ma is ismert ősi eposzuk szerint, népük Jákób pátriárkától származik. De ők, mint kirgiz nép, eposzuk szerint egy ismeretlen királynőtől születtek (József felesége az egyiptomi fáraó lánya). A mai napig nem fogyasztanak disznóhúst, a bárányt pedig különleges körülmények között fogyasztják el: csak éjszaka, de akkor az egész családnak együtt kell lennie, s nem hagyhatnak belőle egyetlen falatot sem hajnalra (páska?). Ugyancsak nem ehetik meg az állatok forgócsontjára tapadó inat sem (Jákób története!). Genetikai vizsgálódás is folyik, amely eredmények ugyancsak ebbe az irányba mutatnak. – Ezt a hírt nem tudom kommentálni, de mindenesetre tudvalévő, hogy az Úr a végidőkben 12 ezer személyt elpecsétel Izrael minden törzséből, így Manasséból is (Jel 7,6).

Hozsánna a Júda Oroszlánjának ! I. rész

Dr. Tatai István református lelkipásztor beszámolójának részletei a ’Minden Nemzet Összehívása Jeruzsálemben’ konferenciáról  (2008. szeptember 30. – október 10.)

1994 óta évente, a zsidó újév (Ros Hasana) és a nagy engesztelés napja (Jom Kippur) közötti idõszakban, a világ minden szögletébõl érkezõ keresztyének találkoznak Jeruzsálemben. Azért jönnek el, hogy imádkozzanak a zsidó népre vonatkozó bibliai ígéretek beteljesedéséért, munkálják a Jézus-Messiásban remélt zsidó-keresztyén-arab üdvösséges megbékélést (Ézs 19,23-25), és imádják Izrael Istenét. Mindez az Ézs 2,3 –ban foglaltak prófétai elõvételezéseként történik: „Eljön a sok nép, és ezt mondják: Jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához! Tanítson minket útjaira, hogy az õ ösvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálembõl.”Istennek adok hálát, hogy elfogadhattam Tom Hess lelkipásztor (az Imádság Háza Intézet vezetője, www.jhopfan.org ) meghívását, s elmehettem a Nagy Király városába, hogy hírt vigyek hazánkról, s imádkozva részt vegyek a népek nagy seregszemléjén. Az idén 150 országból 2000 vendég érkezett az imatalálkozóra. A magas létszám miatt számos résztvevő nem kaphatott szállást a központi találkozó helyén a Ramat Rachel Hotelben, így más jeruzsálemi hotelben történt elszállásolásuk. A dolgok úgy alakultak, hogy én az Olajfák hegyén található Mount of Olives Hotelbe kerültem. Egy viszonylag kicsi arab szállodába, amelynek közvetlen szomszédságában található a Mennybemenetel Kápolna, és mindössze 10 percnyi séta vezet a Dominus flevit (az Úr sírt) templomocskához és a Gecsemáné kerthez.

Vendégségben a “Sógoroknál”

Augusztus utolsó vasárnapján  tettünk eleget a márciusban kapott meghívásnak,  és a Soproni Zsidó Hitközség  tagjaival közösen ellátogattunk a Wr.Neustadt-i ICHTHYS gyülekezetbe. Nagy-nagy  szeretettel és megbecsüléssel fogadtak és vettek körül minket.  Megvalljuk, hogy ez nagyon jól esett és megtisztelõ volt mindannyiunk számára.

„…Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az ÚR azt nézi, ami a szívben van.” 1Sám. 16,7.

 

A fenti bibliavers volt a mottója  a gyülekezet családi napjának

Immár több éves hagyományuk, hogy a nyári szünet lezárásaként  és az iskolai év kezdetén   Helmuth Eiwen pásztor  buzdítja és szellemi  irányt mutat gyülekezetének.

Ezt követően a közel 300 főt számláló közösség  felszabadult légkörben töltötte együtt a délutánt.Közös grillezés, játékok, a nyári élmények  megosztása, beszélgetések stb.