Kongresszus Ausztriában

Szeretnénk a kongresszuson elhangzott tanításokat közkincsé tenni.

Jelenleg arra lesz lehetőségünk, hogy a felvételeket CD-n angolul és németül, majd reményeink szerint a késõbbiekben magyar fordítással is meg lehet rendelni.

Benjamin Berger
Egy osztrák gyökerekkel rendelkezõ, ortodox-zsidó családban nõtt fel New Yorkban. 1967-ben jutott hitre Krisztusban, és 1972-ben Izraelbe települt. Ma Rúben nevû testvérével Jeruzsálem óvárosában egy Messiás-hívõ közösséget vezet, és világszerte szolgál ezzel az üzenettel. E szolgálat számos Izraelrõl írt könyvet is magába foglal.


Malcolm Hedding

A Dél-Afrikában született teológus tanulmányai után 25 évet szolgált pásztorként egy pünkösdi gyülekezetben. 2000 óta a „Nemzetközi Keresztény Követség, Jeruzsálem” igazgatója. Jeruzsálemi szolgálata, Izrael helyzetének ismerete és Izrael szellemi jelentőségéről alkotott mély teológiai meglátásai miatt világviszonylatban az egyik legelkötelezettebb tanító.

Szekciók:

Tovább olvasom →

Egy történet a kirekesztésről, amely most összehoz

2009. április 17-én a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum rendhagyó holokauszt megemlékezést tartott. A Dánielcsoport kezdeményezése nyomán Sárdi Mária: Kislány a pokolban című naplóregényének monodráma változatát  közel 200 diák láthatta.

Nagyszerű volt megtapasztalni az iskolalelkész és az igazgató nyitottságát, elkötelezettségét és  anyagi vállalását, valamint  a zsidó hitközség és a keresztény felekezetek összefogást, amely nyomán létrejött ez az elõadás.

A megemlékezést jelenlétével megtisztelte a Soproni Zsidó Hitközség elnöke is.

Reménytkeltő és bátorító volt látni a rendező Kriszt László és a színésznő Budai Tünde lelkesedését az ifjúság elérése érdekében.

Rendhagyó megemlékezés Debrecenben

Naponta versenyt futunk az idõvel. A Holokauszt megemlékezések dolgában ez talán még hatványozottabban így van, két okból is. A köztünk elõ túlélõ szemtanúk már talán csak 5-15 évig élnek, az emberi életkor természetes határai miatt. Egy másik, torokszorító ok, hogy egyes Európai Unió-beli országok azt tervezik, megszüntetik a hivatalos Holkauszt oktatást, mert az egyes körök “érzékenyégét” sérti!

A tavalyi megemlékezések idején Sárdi Mária: Kislány a pokolban címû naplóregényébõl készült monodrámát csoportunk segítségével két debreceni református gimnázium diáksága is láthatta. A két iskola vezetésének õszinte nyitottságát mi sem bizonyítja jobban, hogy 50.000 Ft-al mindkét iskola hozzájárult a megemlékezés költségeinek fedezéséhez. Jelentõséget adott az alkalomnak az is, hogy Horovitz Tamás, a debreceni zsidó hitközség fõrabbija is megtisztelte jelenlétével a megemlékezést, és többen  vele tartottak a debreceni hitközségtõl.

Tovább olvasom →

Csillagok

Addig kéne tennünk valamit, míg a csillagok fénye végleg ki nem alszik! A minap, azzal a szándékkal, hogy tájékozódjunk, milyen gyakorlati segítséget lehet nyújtani a Vészkorszakot átélt idős zsidó embereknek. Ezért felkerestük a Magyar Zsidó Szociális Segély Alapítvány budapesti irodáját. A kapcsolat felvételében egy olyan drága idős barátunk segített, aki maga is 7 évesen szakadt el Ravensbruckbe hurcolt édesanyjától és nővérétől, és egy budapesti nyilas gyermekházban élte át a szörnyű napokat. A beszélgetésen az alapítvány egyik koordinátora Cs.Lilla fogadott bennünket, teljes nyitottsággal és örömmel fogadta felvetésünket. A beszélgetés egy pontján elmondta: alapítványuk 5000 Holokauszt túlélővel tartja a kapcsolatot rendszeresen, és 100 idős számára biztosít házi ellátást, gondoskodást, hogy ezzel megelőzze az idős, egyedülálló emberek kórházba illetve idősek otthonába kerülését.Jelen kis írásomban azonban a kedélyes, nyílt beszélgetésnek csupán egyetlen mozzanatát szeretném felidézni: Lilla elmondta, hogy az önkéntesekkel dolgozó alapítvány “önkéntesei” azok, akik maguk is Holokauszt túlélők.

Akkor talán nem is döbbentett meg annyira ez az információ, mint később, amikor újra és újra végiggondoltam: tehát a 75 évesek segítik a 85 éveseket!!! 

Tovább olvasom →

Hozsánna a Júda Oroszlánjának ! VII. rész

Dr. Tatai István református lelkipásztor beszámolójának részletei a ’Minden Nemzet Összehívása Jeruzsálemben’ konferenciáról(2008. szeptember 30. – október 10.)

Az európai gyógyászat határai és Isten végtelen szeretete Afrikában

Ugandában a múlt évszázad utolsó harmadában megjelent a népességet teljes kihalással fenyegetõ AIDS-vírus. Az országot a teljes tönkremenetel víziója fenyegette. A helyi egyházak Nyugat-európai testvéreikkel konzultáltak, tõlük vártak orvosi segítséget a nyomorult helyzetben. A hír azonban lesújtó volt: az AIDS vírustól szenvedõt senki sem tudja meggyógyítani. Ekkor, az egyéb nyomorúságoktól és polgárháborútól is szenvedõ ugandai egyházak, elkezdtek Istenhez kiáltani, és Isten csodát tett. John Mulinde lelkész elmondása szerint, Isten Afrikában az elmúlt években igen sok AIDS vírussal fertõzött beteget gyógyított meg, s mára a vírusfertõzés visszavonulóban van, az ország pedig lelkileg is talpra állt.

Az egyik ugandai testvérrel beszélgetve, feltettük a kérdést, vajon Isten miért nem tesz ilyen Afrika-méretű csodát közöttünk Európában is? Sajnos azt a választ kaptuk, amire számítottunk. Túlságosan jól megy még nekünk. Szinte mindenük meg van, s ez nem kedvez a radikálisan Istenhez kiáltó hitnek. Amíg számos mankóval rendelkezünk, s nem látjuk kétségbeejtő helyzetünket, addig hitünk karja és a hangunk ereje is mintha gyengébb lenne… Nyilván a kérdés ennél összetettebb, de a válasz mindenképpen elgondolkodtató.

Hozsánna a Júda Oroszlánjának ! VI. rész

Dr. Tatai István református lelkipásztor beszámolójának részletei a ’Minden Nemzet Összehívása Jeruzsálemben’ konferenciáról(2008. szeptember 30. – október 10.)

Az arab világ teológiai problematikája

Az arab világot ma szinte lehetetlenség megérinteni az evangéliummal. Tudvalévõ, hogy képtelenség missziót folytatni Törökországban vagy Észak-Afrikában, illetve a Közel-Keleten. Isten mégis munkálkodik. Egy Törökországból érkezett személy tett bizonyságot arról, hogy 5-6 éves korában, álmában látta Istent, aki ezt mondta neki: te a barátom vagy! Erre szülei elvitték az imámhoz. Ennek következtében fanatikus iszlámkövetõ lett, de Istenben a barátot mégsem találta meg. Egy késõbbi álom és az egyetemen fellelt keresztyének segítették el Jézushoz, akiben új életet nyert, akirõl örömmel tett bizonyságot. Az arab-mohamedán lelket meg kell értenünk. Az iszlám lelkület mögött mérhetetlen keserûség van. Egykor Ábrahám, saját atyjuk elküldte õket Ismaelként otthonról, s így egy apátlan-atyátlan nép lettek. S ez az alaptapasztalat, tehát az elutasítás, és a látszólag méltánytalan kivetettség, mély agressziót, haragot és ellenségeskedést halmozott fel, fõleg a zsidósággal szemben. Ez a Közel-Kelet problematikája. Nem jó másodiknak lenni egy kedvenc, Izsák mellett. Ugyan próbált az arab világ a zsidóság és a keresztyénség helyett egy új teológiai struktúrát is létrehozni, mégsem hozott ez békét szívükbe.

Tovább olvasom →